Freysegg (Stockerau)

Freysegg, Volkrahof, Stefskyhaus

Adelssitz